آگهی مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز

نوشته شده توسط مدیر سایت on . ارسال شده در مزایده‌های واحد تویسرکان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تویسرکان در نظر دارد هفت گروه اقلام مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. علاقمندان می‌توانند به منظور بازدید و دریافت اسناد مزایده تا ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به نشانی: تویسرکان، بلوار حیقوق نبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان مراجعه ؛ و یا جهت کسب اطلاعات بیتشر با تلفن 08134926634 داخلی 222 تماس حاصل نمایند.

شرکت کنندگان در مزایده می‌بایست مبلغ  10000000 ریال (ده میلیون ریال )  به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سيبا 0108020222000 در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان واریز و فیش مربوطه را به همراه پیشنهاد قیمت خود برای هر مورد به صورت مجزا به دانشگاه ارائه نمایند.

قیمت خرید هر برگ پیشنهاد 100000 ریال می‌باشد و کلیه هزینه‌های مربوطه از قبیل انتشار آگهی و تأمین نیروی انسانی و ماشین آلات بارگیری، حمل و نقل، بیمه، مالیات و... به عهده برنده مزایده خواهد بود و دانشگاه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

  • قطعات و دستگاه های کامپیوتری و الکترونیکی
  • وسایل برقی
  • وسایل آموزشی و آزمایشگاهی
  • لوازم اداری
  • موتور سیکلت
  • آهن آلات ضایعاتی
  • اقلام متفرقه ضایعاتی خرد