ضوابط وفرمهاي انواع وامهاي دانشجويي

نوشته شده توسط صندوق رفاه دانشجویی on . ارسال شده در صندوق رفاه دانشجویی

ضوابط وفرمهاي  انواع وامهاي  دانشجويي

فایل های پیوست:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (1392مقدمه صندوق رفاه.pdf)آئين نامه و ضوابط پرداخت وامهاي دانشگاه ( ميان مدت )آئين نامه و ضوابط پرداخت وامهاي دانشگاه ( ميان مدت )372 kB865
Download this file (اصلاح فرمهاي 6گانه  وام وزارت علوم.pdf)دريافت فرم وام بلند مدت دريافت فرم وام بلند مدت577 kB1158
Download this file (فرم وام .pdf) دريافت فرم وام ميان مدتدريافت فرم وام ميان مدت2944 kB849
Download this file (قابل توجه دانشجويان متقاضي وام وزارت علوم.pdf) آيين نامه وشرايط وامهاي بلند مدت آيين نامه وشرايط وامهاي بلند مدت 140 kB867