تسويه حساب وامهاي وزارت علوم

نوشته شده توسط صندوق رفاه دانشجويان on . ارسال شده در صندوق رفاه دانشجویی

دانشجویانیکه از تسهیلات صندوق وزارت علوم (وامهای بعداز فراغت ) استفاده نموده اند جهت تسویه حساب باید موارد زیر را رعایت نمایند .

 کلیه دانشجویان حداکثر ۹ماه پس از تاریخ فارغ التحصیلی می بایست جهت تعیین وضعیت و صدور دفترچه اقدام نمایند

پس از گذشت ۹ ماه تمام وام دریافتی بعلاوه کارمزد آن باید یکجا تسویه گردد.

۱- دانشجویان مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد

الف )این دانشجویان باید قبل از مراجعه به صندوق رفاه اگر در مقطع قبلی از این نوع وامها استفاده نموده اند

تسویه حساب مقطع قبلی ویا دفترچه پرداخت قسط خودرا همراه داشته باشند

ب) مراجعه به صندوق رفاه و اخذ فیش مربوطه از صندوق رفاه و واریز آن به حساب بانک تجارت(به مبلغ ۱۰درصد کل وام)

۲- مابقی دانشجویان باید  بند (ب ) بالارا رعایت نمایند .

در صورت انصراف و یا اخراج دانشجو می بایست کل بدهی +کارمزد متعلقه آن را یکجا تسویه نماید

*نظر به اينكه  صدور دفترچه چند روزي بطول مي انجامد. پيشنهاد مي گردد جهت دريافت فيش 10درصد وواريز آن زودتر از موقع تسويه حساب و جمع آوري امضاء ساير دواير  اقدام فرمائيد .

** طبق بخشنامه شماره 287397/16مورخ 17/07/1389 صدور گواهي موقت قبل از صدور دفترچه اقساط ممنوع مي باشد .

                                                       با تشکر

                                       صندوق رفاه دانشجویان واحد تویسرکان