وام دانشجويي بانك ملي

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در صندوق رفاه دانشجویی

متقاضيان (كارشناسي و كارشناسي ارشد)دريافت وام بانك ملي مي توانند با مراجعه به قسمت معاونت اداري مالي - صندوق رفاه دانشجويان از شرايط ثبت نام آگاه شده و ضمن دريافت فرم ثبت نام پس از تكميل آن حداكثر تا تاريخ 27 ديماه 94 به صندوق رفاه تحويل نمايند.

فایل های پیوست:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (2016-01-12-0003.pdf)2016-01-12-0003.pdf 1377 kB1698
Download this file (2016-01-12-0004.pdf)2016-01-12-0004.pdf 1451 kB1495
Download this file (فرم تسهیلات دانشجویی.pdf)فرم تسهیلات دانشجویی.pdf 10 kB529