تکمیل فرم عضویت بیمه عمر

نوشته شده توسط صندوق رفاه دانشجویی on . ارسال شده در اخبار و اطلاعیه های حوزه معاونت اداری مالی

همکار ارجمند 

خواهشمند است حداکثر تا 95/02/10جهت تکمیل فرم به دبیر بیمه و رفاه مراجعه نمایید . حضور الزامیست