فرمهاي وام بانك ملي

نوشته شده توسط صندوق رفاه دانشجویی on . ارسال شده در اخبار و اطلاعیه های حوزه معاونت اداری مالی

جهت دريافت فايل به سايت  صندوق رفاه  وزارت علوم  قسمت بخشنامه ها - سال جاري  بخشنامه  شماره 9808مراجعه نمائيد 

فایل های پیوست:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (KARMANDAN.docx)KARMANDAN.docx 7049 kB536
Download this file (فرم  13گانه قرارداد.PDF)فرم 13گانه قرارداد.PDF 7955 kB529
Download this file (فرم 9 گانه افتتاح حساب.pdf)فرم 9 گانه افتتاح حساب.pdf 2821 kB234
Download this file (فرم دوسوم هیأت علمی.pdf)فرم دوسوم هیأت علمی.pdf 128 kB342
Download this file (مدارک جدید.pdf)مدارک جدید.pdf 97 kB507