شرح فعالیتها و عملکرد حوزه عمران واحد

 • اجرا و به بهره برداری رساندن ساختمان خوابگاه جدیدالاحداث با زیر بنای 6565 متر مربع
 • طراحی نقشه واجرای دیوار کشی اطراف خوابگاه دخترانه کوثر
 • طراحی نقشه واجرای محوطه سازی حیاط مرکزی وحیاط بیرونی خوابگاه دخترانه کوثر
 • طراحی نقشه واجرای سیستم آبیاری قطره ای مزرعه تحقیقاتی دانشگاه
 • طراحی نما واجرای ساختمان بانک ملی شعبه دانشگاه با زیر بنای 200 متر مربع
 • تعمیر ، نوسازی وایزوگام ساختمان علوم انسانی
 • تعمیر ، نوسازی وایزوگام ساختمان خوابگاه فاطمیه
 • تهیه نقشه ، انجام مراحل خرید زمینهای جدید و به 2 برابر رساندن مساحت واحد
 • اجرای عملیات عمرانی فیبر نوری دانشگاه
 • تعمیر اساسی موتورخانه مرکزی دانشگاه
 • انجام تعمیرات پیوسته ومداوم ساختمانهای دانشگاه
 • نصب لب بند برای کلیه ساختمانها
 • نصب واحداث پست برق جنب موتورخانه مرکز