وظایف و نوع فعالیتهای انجمن های علمی، ادبی و هنری

 • ایجاد زمینه های ارتباط بین انجمن ،دانشگاه و سایر مراکز علمی به منظور:
  •         انجام امور پژوهشی، آموزشی در رشته مربوط
           انتقال دستاوردهای علمی و عملی اعضا به دانشگاه و سایر مراکز علمی و متقابلا'' انتقال آخرین یافته های علمی به انجمن
 • مهیا ساختن محیطی مناسب برای اعضا به منظور:
  •         تبادل نظر علمی، تخصصی و آماده سازی زمینه برای کارهای حرفه ای و ایجاد خلاقیت ها و فعالیت های علمی و پژوهشی
           ارائه طرح های پژوهشی در ارتباط با موضوع انجمن
 • تشکیل کنفرانسها، سمینارها و گردهمایی های علمی و تخصصی
 • برگزاری سخنرانی های علمی
 • ترجمه و تالیف کتاب
 • انتشار نشریات
 • برگزاری اردوهای علمی
 • برگزاری کارگاهها، مسابقات علمی و جلسات علمی
 • تشکیل کلاسهای علمی آموزشی