تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی بدون آزمون دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در مهرماه سال 95

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار و اطلاعیه های حوزه معاونت آموزشی

تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی بدون آزمون دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در مهرماه سال 95