سالروز تاسیس واحد تویسرکان گرامی باد

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار دانشگاه

سی ویکمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
باسابقه ترین واحددانشگاهی استان همدان گرامیباد