نام و نام خانوادگی:
حجت الاسلام حجت بت شکن
تاریخ تولد:
1356
تحصیلات:
کارشناسی ارشد فقه و حقوق
تلفن:
4920240 (0813)
ایمیل:
0000
image

سوابق، تجارب و افتخارات

پستهای آموزشی، اداری وسازمانی

  • تدریس در مدارس جمعیت تعاون اسلامی از سال 1385 تا 1387
  • مدیر دفتر فرهنگ اسلامی واحد چابهار از سال 1387 تا 1390
  • مدیر دفتر فرهنگ اسلامی واحد تویسرکان از سال 1390 تا کنون

افتخارات

  • مربی برتر سال 1388 در مدارس جمعیت تعاون اسلامی در مقطع متوسطه
  • مدیر موفق فرهنگی در سطح دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1389