آشنایی با رشته های پرستاری و مامایی

فایل های پیوست:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (IMG_20181022_162857_562.jpg)تقویم آموزشی نیمسال اول 97-98 152 kB564
Download this file (sar fasl ghadim.pdf)سرفصل قدیم رشته پرستاری 525 kB1373
Download this file (sarfacl.j.mamaei92 (1) (1).pdf)sar fasl mamaei jadid 3890 kB575
Download this file (sarfacl.j.mamaei92 (1).pdf)سرفصل دروس رشته مامایی 3890 kB1696
Download this file (sarfasl (1).pdf)سر فصل جدید رشته پرستاری(ورودی 93 ) 2084 kB1627
Download this file (آشنایی با رشته مامایی.pdf)آشنایی با رشته مامایی.pdf 217 kB449
Download this file (اطلاعات کتاب و مقالات گ.docx)کتاب و مقالات گروه مامایی گروه مامایی32 kB506
Download this file (برنامه مدون مامایی 96.doc)برنامه مدون مامایی ورودی 96 374 kB767
Download this file (تقويم آموزشي نيمسال اول 95-94.pdf)تقويم آموزشي نيمسال اول 95-94.pdf 84 kB940
Download this file (لیست طرح های پژوهشی گروه پرستاری و مامایی واحد تویسرکان.pdf)لیست طرح های پژوهشی گروه پرستاری و مامایی واحد تویسرکان.pdf 345 kB735
Download this file (مقالات ISI گروه مامایی دانشگاه آزاد تویسرکان.pdf)مقالات ISI گروه مامایی دانشگاه آزاد تویسرکان.pdf 70 kB723
Download this file (مقالات isi گروه پرستاری دانشگاه آراد تویسرکان.pdf)مقالات isi گروه پرستاری دانشگاه آراد تویسرکان.pdf 48 kB641
Download this file (مقالات علمی - پژوهشی  'گروه پرستاری دانشگاه آزاد تویسرکان.pdf)مقالات علمی - پژوهشی 'گروه پرستاری دانشگاه آزاد تویسرکان.pdf 49 kB199
Download this file (مقالات علمی - پژوهشی 'گروه مامایی دانشگاه آزاد  تویسرکان.pdf)مقالات علمی - پژوهشی 'گروه مامایی دانشگاه آزاد تویسرکان.pdf 116 kB223
Download this file (مقالات همایش  داخلی گروه پرستاری دانشگاه آزاد تویسرکان.pdf)مقالات همایش داخلی گروه پرستاری دانشگاه آزاد تویسرکان.pdf 193 kB191
Download this file (مقالات همایش خارجی گروه مامایی دانشگاه آزاد تویسرکان.pdf)مقالات همایش خارجی گروه مامایی دانشگاه آزاد تویسرکان.pdf 182 kB662
Download this file (مقالات همایش خارجی گروه پرستاری دانشگاه آزاد تویسرکان.pdf)مقالات همایش خارجی گروه پرستاری دانشگاه آزاد تویسرکان.pdf 149 kB638
Download this file (مقالات همایش داخلی گروه  مامایی دانشگاه آزاد تویسرکان.pdf)مقالات همایش داخلی گروه مامایی دانشگاه آزاد تویسرکان.pdf 270 kB215
Download this file (کتاب های تالیف شده گروه مامایی.pdf)کتاب های تالیف شده گروه مامایی.pdf 94 kB714
Download this file (کتاب های تالیف شده گروه پرستاری.pdf)کتاب های تالیف شده گروه پرستاری.pdf 114 kB730