جلسه پرسش و پاسخ

نوشته شده توسط بسیج دانشجویی on . ارسال شده در بسیج دانشجویی

خبری:

 

جلسسه پرسش و پاسخ دانشجویان از ریاست محترم دانشگاه در مورخه 20/9/91 ساعت 10/30 الی 12 در سالن امفی تئاتر برگزار میگردد