مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار و اطلاعیه های حوزه معاونت پژوهش و فناوری

مرکز رشد(انکوباتور) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان به منظور حمایت مادی، خدماتی و معنوی از ایده ها و فناوری های افراد یا شرکت های صاحب ایده تاسیس شده است. چرخه حمایت از ایده های نوین و دانشی تا مرحله تبدیل شدن آن ها به محصولات قابل تجاری سازی و عرضه به بازار به عنوان رسالت اصلی مرکز رشد محسوب می شود. مرکز رشد، مرکزی است که شرکت های نوپا و تیم های کارآفرین متکی بر فناوری را در راستای اجرای موفقیت آمیز ایده ها و نوآوری ها و همچنین رقابت در صحنه تجارت ملی و جهانی حمایت می کند. این مرکز شرکت ها را با فراهم آوردن مجموعه ای از خدمات در جهت حرکت به سمت تحقق ایده تا بازار و تولید ثروت کمک می کند.  

فایل های پیوست:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان.pdf)مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان.pdf 218 kB55