قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی

نوشته شده توسط محمد سلیمانیان on . ارسال شده در صفحه شخصی محمد سلیمانیان

آخرین مهلت تحویل گزارش و فرم کارآموزی تا پایان امتحانات می باشد.