برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 92-93

نوشته شده توسط محمد سلیمانیان on . ارسال شده در صفحه شخصی محمد سلیمانیان

ردیفعنوان درسروز و ساعتشماره کلاس
1 حسابداری مالیاتی یکشنبه ، ساعت 8 36
2 حسابداری میانه 1 یک شنبه و سه شنبه ساعت 10 36
3 زبان تخصصی یک شنبه ساعت 14 36
4 کارگاه حسابداری دوشنبه ساعت 10 کارگاه شماره 2، ساختمان فنی مهندسی
5 زبان فنی سه شنبه، ساعت 14 36
6 حسابداری شرکت ها 1 دوشنبه، ساعت 14 36
7 حسابداری مالی چهارشنبه ساعت 8 36