برگزاری دومین جلسه انتخابات اعضا تشکل اسلامی سیاسی اساتید

نوشته شده توسط مدیر سایت on . ارسال شده در اخبار و اطلاعیه‌های تشکل اسلامی-سیاسی اساتید

دومین جلسه انتخابات اعضا تشکل اسلامی سیاسی اساتید دانشگاه جهت پیشبرد اهداف مقدس علمی و اسلامی جامعه دانشگاهی با محوریت دین و مسایل اجتماعی و فرهنگی در تاریخ 24 مهرماه 1391 در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان برگزار گردید .در ابتدای این جلسه ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر جامه بزرگی در خصوص جایگاه تشکل اسلامی سیاسی اساتید سخنانی را ایراد کردند و در ادامه بر اهمیت دیگر محافل علمی و سیاسی نظیر بسیج اساتید و هم اندیشی اساتید ایشان بر هر چه پر بار تر شدن جلسات و حضور پر رنگ اساتید و اعضا هیات علمی تاکید کردند
در ادامه این جلسه از میان تعداد 11 نفر از افراد داوطلب تعداد 5 نفر( استاد شفیع پور - استاد هاشمی - استاد حسامی ارشد - استاد سلیمانیان - استاد گلعزار ) به عنوان اعضا اصلی و 2 نفر ( استاد عزیزی نژاد - استاد تقوایی ) به عنوان علی البدل انتخاب گردیدند