امضاء تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری استان همدان

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

 

به گزارش روابط عمومی واحد تویسرکان تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان با پارک علم و فناوری استان همدان در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان مبنتی بر فناوری و نوآموری و ایجاد اشتغال پایدار، مولد و ارزش افرا به امضاء رسید.

در همین رابطه دکتر مجتبی بابایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان گفت: با اتکال به خداوند متعال، واحد تویسرکان و پارک علم و فناوری استان همدان به منظور کارافرینی و اشتغال زایی به ویژه برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها و متخصصین حوزه های مختلف علوم کاربردی از طریق ایجاد شرکت های فناور و دانش بنیان و حمایت از آنها در قالب یک مجموعه متمرکز پشتیبانی کننده در بخشهای مختلف فناوری و ایجاد ارتباط فی مابین دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، صنایع و بخش خصوصی و فراهم نمودن زمینه حضور هر چه بیشتر متخصصین0جهت حرکت صنعت استان به سمت فناوریهای پیشرفته، در راستای توسعه اقتصاد و دانش بنیان مولد و ارزش افزا همکاری مشترک خود را بر اساس این تفاهم نامه آغاز می نماید.

بنا به گفته دکتر بابایی این تفاهم نامه در دوازده ماده با موضوع: فراهم نمودن بسترها و زیرساختهای مناسب در راستای ایجاد و حمایت از شرکتهای فناورو توسعه شرکتهای دانش بنیانکوچک و متوسط ب همنظور توسعه اقتصاد دانش بنیان و مول و ارزش افزاف پایدار و مقومتی و برنامه ریزی و اجرای فعالبتهای فناورانه و کمک به توسعه کارآفرینی مبتنی بر نوآوری و اشتغال در سطح شهرستان، استان و به تبع آن در سطح کشور امضاء گردیده است.

وی با بیان اینکه این تفاهم نامه به مدت 5 سال از زمان عقد، دارای اعتبار است می باشد گفت: تفاهم نامه دارای 7 مورد هدف از پیش تعیین شده است که با نهایت تلاش و همکاری و با امید به خدا در صدد رسیدن به آنها هستیم.