تایید مجدد سه رشته ارشد واحد تویسرکان از طرف وزارت علوم

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

اطلاعیه:

رشته های ارشد حذف شده ی:

1)مدیریت- بودجه و مالیه عمومی 

2)مدیریت- خط و مشی گذاری

3)شیمـی آلـی

واحد تویسرکان، مجدداً مورد تایید نهایی وزارت علوم قرار گرفت. متقاضیان می توانند برای انتخاب این رشته ها و سایر رشته ها ی دیگر واحد تویسرکان به  azmoon.org مراجعه فرمایند.