دبیرستان دخترانه دوره ی دوم سما

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد


بهره گیری از دبیران برتر تویسرکان
استفاده از اساتید دانشگاه در کلاس های تکمیلی

برگزاری کلاسهای رباتیک و المپیاد با استفاده از اساتید مجرب و دارندگان مدالهای جهانی
آزمایشگاه های مجهز دانشگاه
برخورداری از سایت کامپیوتر
بهره گیری از ساختمان مجهز آموزشی
استفاده از بهترین امکانات مدرن آموزشی
امکانات ورزشی در بالاترین سطح
استفاده از بزرگترین کتابخانه علمی شهرستان با بیش از 50 هزار جلد کتاب

مراحل آماده سازی دبیرستان سما