اولین جلسه دفاعیه دانشجوی ارشد رشته مدیریت واحد تویسرکان

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان اولین جلسه دفاعیه دانشجوی ارشد رشته مدیریت واحد تویسرکان با حضور معاونت آموزش، استادان راهنما، هیأت داوران و تنی چند از مسئولان و دانشجویان واحد تویسرکان برگزار شد

محمدحسن مومن به عنوان نخستین دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان موفق شد با کسب نمره 17/25 از پایان نامه خود با عنوان «تأثیر به کار گیری سیستم های اطلاعات مدیریت بر عملکرد سازمانی در پرتو توانمندسازی کارکنان استانداری همدان» به راهنمایی دکتر وحید شفیعی پور، مشاوره دکتر سیدحمید حسینی و استاد داور، دکتر رضا تقوایی دفاع کند.

دکتر وحید شفیعی پور در خصوص موضوع پایان نامه گفت: با توجه به اینکه هدف هر سازمانی در گرو توانمند ساختن نیروی انسانی آن سازمان می باشد، پس نیروی انسانی از مهمترین عوامل در پیشبرد اهداف و ارتقاء بهر وری است.

استاد راهنمای این پایان نامه افزود: از طرفی تغییرات تکنولوژی فشار شدیدی بر سازمان در جهت مدیریت و راهبردهای عملیاتی وارد کرده، در نتیجه برعملکرد سازمانی اثرگذار خواهد بود.

مدیرگروه رشته مدیریت واحد تویسرکان در پایان خاطر نشان کرد:در این پایان نامه تأثیر به کار گیری سیستم های اطلاعات مدیریت بر عملکرد سازمانی در پرتو توانمندسازی کارکنان بر عملکرد کارکنان، استعدادها، دانش، مهارت، انگیزها و اهداف آنان تأثیرگذار خواهد بود، پس لازم است با استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی کارکنان توانمند شده در نتیجه اثر بخشی و کارآیی عملکرد آنها بهبود یابد.