چاپ مقاله علمی پژوهشی دکتر احتشامی

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

 

به گزارش روابط عمومی واحد تویسرکان چاپ مقاله علمی پژوهشی دکتر احتشامی عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث واحد تویسرکان و پژوهشگر برتر استان همدان سال 96 در گروه علوم انسانی با عنوان : " امام خمينى و مهجوريت قرآن، با رويكرد به حديث ثقلين و نگاهى به پيامدها و راهكارها  "  در كنگره بين المللى قرآن و علوم انسانى (1396: قم)، مجموعه مقالات «قرآن و حديث و قرآن و مستشرقان»، وابسته به دانشگاه بین المللی جامعة المصطفى العالمية در نهم آذر ماه 1396 چاپ شده است.        

دکتر احتشامی در گفت و گو با روابط عمومی واحد تویسرکان با اعلام این خبر گفت: در این مقاله  محقق سعی کرده که با مطالعه و دقت در آثار مكتوب و اظهارات شفاهى حضرت امام خمینی (ره) به دو عامل مهم که سبب مهجوريت قرآن در ميان مسلمانان شده است، یعنی  بى توجهى خود مسلمانان به قرآن و مشغوليت به غير قرآن و ديگرى تلاش هاى تبليغى دشمنان اشاره نماید.

به اعتقاد وی: " دورى دول اسلامى از قرآن كريم، ملت اسلام را به اين وضع سياه و نكبت بار مواجه ساخته و سرنوشت ملتهاى مسلمان و كشورهاى اسلامى را دستخوش سياست سازشكارانه استعمار چپ و راست قرار داده است".

نویسنده با بیان اینکه در این مقاله: تلاش شده تا اثبات شود که تمام مراحل و مراتب ارتباط با قرآن اعم از آموزش قرائت، تدبر، انس و آشنايى با معارف الهى قرآن، مقدمه اى براى عمل كردن است تاکید کرد: اگر قرآن در عمل و رفتار و گفتار و شخصيت انسان و جامعه تجلى نيابد و ظهور و بروز پيدا نكند، هرگز به قرآنى شدن انسان و جامعه نخواهد انجاميد.

احتشامی خاطر نشان کرد: اكتفا به آموزش، تعليم و قرائت، تدبر و شناخت مفاهيم قرآنى و برگزارى جشنواره و نمايشگاه ها، فقط مى تواند ظاهر و نام قرآن را از مهجوريت و غربت برهاند. در حالى كه مهجوريت و غربت اصلى، عمل نكردن و پياده نشدن فرامين و اهداف قرآنى در عمل و رفتار مردم و متن جامعه است.

پژوهشگر برتر استان همدان در ادامه ، به برخى از عوامل و علل مهم كه در مهجوريت اين كتاب آسمانى به نوعى تاثير گذار بودند، اشاره می نماید که عبارتند از: 1- عدم توجه و تدبر به مضمون آيات قرآن 2- پيشداورى و تفسير يك جانبه برخى مفسران از آيات قران 3- عدم توجه به جايگاه قرآن در زندگى انسان‏