برگزاری آزمون سراسری در دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

 

همزمان با سراسر کشور متقاضیان آزمون ورود به دانشگاه در شهرستان تویسرکان نیز در چهار نوبت صبح و عصر پنج شنبه و جمعه 7 و 8 تیرماه در دانشگاه آزاد واحد تویسرکان جهت برگزاری کنکور شرکت نمودند .

به گزارش روابط عمومی واحد تویسرکان ، فرزاد محمدحسینی نماینده تام الاختیار آزمون گفت تعداد 1489 نفر داوطلب در چهار نوبت صبح و عصر پنج شنبه و جمعه 7 و 8 تیرماه برای ورود به دانشگاه با هم به رقابت پرداختند.

در زمان برگزاری آزمون تعدادی از مسئولان شهرستان از جمله مهندس مومیوند فرماندار تویسرکان شهرستان از آن بازدید کردند.

نماینده تام الاختیار  در آزمون واحد تویسرکان اظهار کرد: صبح روز پنجشنبه در دو گروه آزمایشی علوم ریاضی با 119 داوطلب  و علوم انسانی با 262 داوطلب و در نوبت بعد ازظهر همین روز گروه  هنر با 129 داوطلب در آزمون مذکور شرکت نمودند.

وی بیان کرد: بیشترین تعداد داوطلبان در گروه آزمایشی علوم تجربی با 801  شرکت کننده است که با هم به رقابت پرداختند 178  نفر داوطلب گروه زبان هم بعد از ظهر روز جمعه در این واحد دانشگاهی نیز حاضر شدند .