برگزاری آزمون فاينال پرستاري درواحد تویسرکان

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

برگزاری آزمون فاينال پرستاري درواحد تویسرکان

 به گزارش روابط عمومی واحد تویسرکان و به نقل از مژگان ظاهري كارشناس بالين رشته پرستاری این واحد دانشگاهی آزمون فاینال دانشجویان رشته پرستاری از ساع 8 صبح شروع و در ساعت 16.30 به پايان رسيد.

بنا به گفته وی: تعداد شركت كنندگان در اين آزمون 46 نفر كه از اين تعداد 13 نفر آقا و 33 نفر خانم بودند.

كارشناس بالين رشته پرستاری در خصوص محوه برگزاری آزمون گفت: اين امتحان در7 ايستگاه مختلف و زمان پاسخگويي براي هر ايستگاه 7 دقيقه بود و آزمون توسط اساتيد گروه پرستاري: خانم آزادي و تكرلي، بابايي، رضاييان و كارشناس آموزش خانم مهديان و كارشناس بالين برگزار گرديد.