یست و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

آغاز ثبت نام بیست و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت(ع)
در بخش های:
۱- کتبی ۲- شفاهی  ۳- هنر و ادبیات دینی
با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان