دستوالعمل آراستگی و شئونات فرهنگی رفتاری دانشجویان

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

به اطلاع دانشجویان ارجمند واحد تویسرکان می رساند شورای فرهنگی و کارگروه آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری این واحد دانشگاهی دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاري در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان را به شرح پیوست شده اعلام می نماید..