ثبت‌نام بدون کنکور سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی واحـد تویسـرکان

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

متقاضیان جهت ثبت نام در دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در دانشگاه آزاد اسلامـی واحـد تویسـرکانبـه سایت مرکز آزمون  به آدرس

www.azmoon.org

مـراجعه نماینـد.