عملكرد صندوق رفاه در شروع نيمسال اول 99-98

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

 

محمدرسول جعفري رئيس صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان در گفتگو با روابط عمومي اين واحد دانشگاهي در خصوص عملكرد صندوق رفاه واحد تويسركان خبر از تاييد درخواست تعداد 121 فقره وام به مبلغ 11.125.000.000 ريال داد.

جعفري با بيان اينكه با شروع نيمسال جديد تعداد درخواست متقاضيان براي استفاده از انواع تسهيلات اعطايي به دانشجويان  از محل اعتبارات سازمان مركزي در بانكهاي ملي ،مهر ورسالت برابر با  121 فقره درخواست وام جمعاً  به مبلغ .11.125.000.000 ريال بوده است افزود: بر اساس نوع تسهيلات اعطايي مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: تعداد درخواست براي بانك ملي  62 فقره برابر با 6.525.000.000ريال مي باشد كه اين تسهيلات  به مبلغ 50.000.000 ريال در مقطع كاراني، 100.000.000ريال براي دانشجويان مقطع كارشناسي و تا سقف 200.000.000 ريال براي دانشجويان ارشد قابل پرداخت مي باشد .

 در بانك مهر تعداد 25 فقره به مبلغ 1.500.000.000 ريال درخواست داشته ايم و متقاضيان استفاده دريافت وام و تسهيلات از بانك رسالت 34 فقره به مبلغ 2.525.000.000 بوده است كه سقف اين تسهيلات در بانكهاي مهر  رسالت براي دانشجويان كارداني مبلغ 50.000.000 ريال، كارشناسي مبلغ 75.000.000 ريال و دانشجويان ارشد هم مبلغ 100.000.000 ريال قابل پرداخت مي باشد

همچنين تعداد 45 نفر از اساتيد، كاركنان ودانشجويان جهت استفاده از تسهيلات اربعين به مبلغ 630.000.000 ريال به شعبه بانك قرض الحسنه مهر ايران معرفي شدند .

 رئيس صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان با بيان اينكه: مهلت ثبت نام اين وامها تا پانزدهم مهر بوده خاطر نشان كرد: متقاضيان براي دريافت اين تسهيلات در ترم آينده مي توانند از دهم دي تا دهم اسفند ماه با مراجعه به سامانه ساجد به آدرس sajed.iau.ir ثبت نام خود را انجام دهند و از اين تسهيلات بهره مند گردند.

وي با اشاره به وامهاي وزارت علوم كه توسط بانك مهر پرداخت مي‌شود گفت: درخواست براي دريافت اين وام از پانزدهم مهر آغاز و تا سي‌ام آبانماه ادامه دارد كه براي دانشجويان ارشد 15.000.000 ريال و براي دانشجويان كارداني و كارشناسي 7.500.000 ريال مي باشد و بازپرداخت آن هم بعد از اتمام دوران تحصيل خواهد بود.