برگزاری کارگاه عملی اپی زیاتومی

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان دکتر سمیرا گلعذار از اساتید هیات علمی گروه مامایی این واحد دانشگاهی، اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی اپی زیاتومی به صورت عملی برای دانشجویان ترم ۵ مامایی نمود.

دکتر سمیرا گلعذار، دکترای تخصصی سلامت باروری در خصوص برگزاری این کارگاه گفت: اصول و مهارتهای عملی انجام برش اپی زیاتومی حین زایمان و نحوه ترمیم آن بطور کامل به دانشجویان ترم پنجم کارشناسی مامایی دانشگاه آزاد تویسرکان آموزش داده شد.

وی افزود این کارگاه طی جلسات دو ساعتی در قالب گروه های هفت نفره از ساعت 8 صبح الی 17 عصر در سالن پراتیک مامایی دانشگاه برگزار گردید.