کارگاه آشنایی با سامانه پژوهشیار درواحد تویسرکان

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

 

بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، این کارگاه که درسالن کنفرانس ساختمان علوم پایه با حضوربیش از60  نفر از دانشجویان مقطع ارشد تشکیل گردید مراحل نگارش، تصویب پروپوزال، آشنایی دانشجویان با مسئولین تحصیلات تکمیلی واحد و نحوه استفاده از سامانه پژوهشیارو نحوه ثبت نام در این سامانه را به دانشجویان آموزش داد.

مژگان ظاهری مدرس این کارگاه در خصوص برگزاری کارگاه فوق با بین اینکه در سامانه پژوهشیارهمه موارد مربوط به طرح‌های تحقیقاتی و ارسال، بررسی، داوری، كارشناسی، عقد قرارداد و گردش طرح در این سامانه انجام پذیر است، افزود: فرآیندها به صورت كاملا الكترونیكی و با استفاده از سامانه های اطلاع رسانی انجام می پذیرد و سرعت رسیدگی به طرح های پژوهشی بسیار زیاد خواهد بود.

لازم به ذکر است این دومین جلسه‌ای است که کارگاه آشنایی با سامانه پژوهشیار در دانشگاه آزاد واحد تویسرکان برگزار می گردد و جلسه اول این کارگاه با حضور اساتید اعضاء هیأت علمی و با تدریس مهندس راضیه یوسفی کارشناس بخش پژوهش واحد همدان و از دانش آموختگان واحد تویسرکان برگزار گردید.