قابل توجه اعضائ محترم هیأت علمی واحد

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

 


با توجه به اجرایی شدن بخشنامه نوع همکاری "الف و ب" در صورت انتخاب نوع همکاری الف، با مراجعه به سایت دانشگاه و مطالعه بخشنامه های مربوط، نوع فعالیت پیشنهادی ( پژوهی، آموزشی، فرهنگی...) خود را در فرم مذکور تکمیل و تا پایان وقت اداری 21 فروردین به کارگزینی هیأت علمی تحویل نمایید
عدم تحویل فرم درخواست نوع همکاری، به منزله قرار گرفتن در همکاری نوع "ب "است
معاونت علمی واحد تویسرکان