وبلاگ باشگاه پژوهشگران جوان واحد تویسرکان

سخنرانی با موضوع تغذیه سالم

نوشته شده توسط علی بداغی on . ارسال شده در وبلاگ باشگاه پژوهشگران جوان واحد تویسرکان

باسمه تعالی

سخنرانی با موضوع تغذیه سالم

 

روز دوشنبه مورخ 91/12/21 ساعت 10

در اتاق کنفرانس ساختمان فنی - مهندسی برگزار می شود.

باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان