ثبت نام برای کارگاه های جدید

نوشته شده توسط علی بداغی on . ارسال شده در وبلاگ باشگاه پژوهشگران جوان واحد تویسرکان

باسمه تعالی

 

از كليه اعضاء محترم تقا ضا می شود برای ثبت نام در کارگاه های کار آفرینی ؛ ارائه مقاله به شکل پوستر و سخنرانی؛ و مقاله نویسی به زبان انگلیسی تا 30 بهمن  به دفتر باشگاه مراجعه نمایند.کارگاه ها از اول اسفند آغاز می شوند .