اولین جلسه کارگاه ارائه مقاله

نوشته شده توسط علی بداغی on . ارسال شده در وبلاگ باشگاه پژوهشگران جوان واحد تویسرکان

باسمه تعالی

اولین جلسه کارگاه ارائه مقاله به شکل پوستر و سخنرانی

روز دوشنبه مورخ 91/12/7 ساعت 10 الی 14

در اتاق کنفرانس ساختمان فنی - مهندسی برگزار می شود.

باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان