دومین جلسه کارگاه ارائه مقاله به شکل پوستر و سخنرانی

نوشته شده توسط علی بداغی on . ارسال شده در وبلاگ باشگاه پژوهشگران جوان واحد تویسرکان

باسمه تعالی

دومین جلسه کارگاه ارائه مقاله به شکل پوستر و سخنرانی

روز دوشنبه مورخ 91/12/14 ساعت 10 الی 14

در سایت شماره یک  ساختمان فنی - مهندسی برگزار می شود.

باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان