چاپ مقاله: « برگردان داده‌های میکروگرانی ...» دکتر مجتبی بابایی

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

 

چاپ مقاله: « برگردان داده‌های میکروگرانی برداشت شده در اطراف سد سیاه‌بیشه برای تعیین ساختارهای زیر سطحی در مسیر ساخت تونل» دکتر مجتبی بابایی استاد یار گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی  واحد همدان و رئیس واحد تویسرکان

به گزارش روابط عمومی واحد تویسرکان دکتر مجتبی بابایی در رابطه با این مقاله گفت: هدف از انجام این پژوهش تفسیر داده های میکروگرانی برداشت شده در قسمت کوچکی از محل احداث سد تلمبه ای سیاه بیشه در شمال ایران جهت تعیین کیفیت و نوع ساختار تشکیلات زیرسطحی در محل حفر تونلی است که به محدوده ریزشی برخورد کرده، می باشد.

دکتر بابایی با اشاره به اینکه: بعد از انجام پردازش و تصحیحات جذر و مد، رانه و هوای­آزاد و بوگه و توپوگرافی، بی‌هنجاری بوگه محاسبه گردیده است خاطر نشان کرد: با استفاده از برازش چند‌جمله‌ای­های متعامد و به هنجار با داده های بی هنجاری های گرانی بوگه بدست آمده، آثار گرانی منطقه ای برآورد و سپس بی‌هنجاری‌های باقیمانده محاسبه گردیده اند.

استادیار گروه علوم پایه دانشگاه آزاد واحد تویسرکان عنوان نمود: سه بی‌هنجاری منفی در نقشه ‌گرانی باقیمانده شناسایی شده است. داده‌های گرانی این بی‌هنجاری‌ها با روش معکوس سازی سه‌بعدی، با بکار بردن نرم‌افزار گروت‌2 مدل­سازی شده اند.

بنا به گفته دکتر بابایی نتایج حاصل از برگردان سازی داده ها، توزیع تباین چگالی بی هنجاری های جرمی سه بعدی بوده است که از آنها برش هایی افقی و مقاطع عمودی، به موازات محورهای سه گانه مختصات کارتزین،  انتخاب و به تصویر کشیده شده اند. 

وی در ادامه توضیح داد که: سپس این توزیع تباین چگالی های جرمی ترسیم شده در مقاطع سه گانه با استفاده از اطلاعات میدانی زمین شناسی و یک گمانه به ساختارهای مختلف زمین شناسی زیر سطحی نسبت داده شده اند. در روی مقاطع، نواحی بی هنجار با چگالی کم، به تشکیلات آهکی خرد شده، هوا زده و محتملا شامل آب نسبت داده شده است. این نواحی به علت نفوذ پذیری و تراکم کم از مناطق آسیب پذیر و ریزشی در حفر سازه تونل تشخیص داده می شوند. نواحی شناسایی شده با تباین چگالی جرمی بیشتر در روی مقاطع، به وجود سنگ های آهکی متراکم یا سایر تشکیلات مقاوم تر مثل آذرین نفوذی ، با آسیب پذیری و خطر ریزش کمتر در ایجاد سازه تونل، نسبت داده شده است.