تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

 

 مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان از تقویم آموزشی این واحد دانشگاهی در نیمسال دوم 97-96خبر داد.

به گزارش روابط عمومی واحد تویسرکان، فرزاد محمدحسینی محدوده زمانی فعالیت آموزشی را در نیمسال دوم اول 97-96 به طور کامل تشریح کرد و گفت: انتخاب واحد اینترنتی از روز شنبه هفتم بهمن شروع و تا ساعت۲۴ روز پنجشنبه  دوازدهم همین ماه انجام خواهد شد و حذف و اضافه اینترنتی نیز از شنبه بیست وهشت آبان شروع و تا پایان روز پنجشنبه سوم دیماه ادامه خواهد داشت.

بنا به گفته مدیر آموزش واحد تویسرکان شروع کلاس‌ها از روز شنبه  چهاردهم بهمن است و زمان شروع کلاس ها در طی روزهای هر هفته در ساعات 30/16 و 14 ، 30/10 ، 8  می باشد و ضمناً تعیین ظرفیت هر کلاس به صورت واقع بینانه پیش بینی شده است.

شروع امتحانات عملی از روز  شنبه مورخ 19/3/97 تا روز چهارشنبه مورخ 23/3/97 و پایان کلاس ها بنا به جدول زمانبندی روز پنجشنبه مورخ 24/3/97اعلام شده است.

محمدحسینی با اعلام زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم که از روز یکشنبه مورخ 27/3/97 تا مورخ  7/4/97 انجام می شود تاکید کرد: امتحانات عملی و امتحانات پایان ترم صرفاٌ در دامنه زمانی فوق امکان پذیر است و استادان مجاز به برگزاری امتحانات خارج این محدوده زمانی نیستند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96 بلافاصله بعد از امتحانات نیمسال اول برگزار می گردد،  تمامی اساتید موظف هستند حداکثر پنج روز بعد از تاریخ امتحان هر درس، لیست نمرات دروس را به امتحانات تحویل نمایند .

محمدحسینی در پایان تأکید کرد با توجه به اینکه 11 روز برای امتحانات در نظر گرفته شده مدیران گروه ها به نحوی برنامه ریزی نمایند که دانشجویان با تداخل در تاریخ امتحانات خود مواجه نشوند .

تعیین ظرفیت هر کلاس به صورت واقع بینانه پیش بینی شود.